Základní informace o konferenci

Období 2009-2014 lze nejen na vysokých školách nazvat “dobou projektovou”. Strukturální fondy Evropské unie přinesly cestou Operačních programů (OP) do České republiky nebývalou příležitost investic do rozvoje a vytvoření potenciálu pro konkurenceschopnost. Zvláště pak ve vysokém školství prostřednictvím operačních programů OP VaVpI „Výzkum a vývoj pro inovace“ a OP VK „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ vznikla možnost vybudovat moderní infrastrukturu pro výzkum a vývoj či obnovit a dobudovat zázemí pro vzdělávání či modernizovat výuku a studijní programy. V neposlední řadě to byla také skutečná příležitost “investic do lidí” a do jejich rozvoje.

Ale jako každá mince, tak i OP mají dvě strany. Rubem evropských projektů je zejména nadměrná byrokracie, která doprovází jejich realizaci. Legislativně konfliktní pravidla implementace projektů, často nedomyšlená v jejich dopadu do praxe řízení institucí příjemců, pravidla v řadě případů nedostatečně provázaná na legislativní prostředí, nastavující “nadbytečnou” a často i účelem,  účinkem i efektem se míjející regulaci ze strany poskytovatele, časté změny pravidel, nadbytečné “detailizování” a analyzování, absolutistické či extrémní výklady obecných norem, nepřiměřená rizikovost rozhodování na straně příjemců s neúměrně vysokou pravděpodobností pochybení aj. – to jsou jen některé příklady. Ale:

Jaké jsou příčiny?
Jaké jsou hlavní důsledky v příkladech?
Jaká se našla řešení?
Jaká jsou poučení?


Hledání odpovědí na výše uvedené otázky, formulování doporučení a řešení pro následující programovací období jsou hlavním cílem této konference. Konference má dát prostor k tomu, aby zástupci příjemců na straně veřejných vysokých škol a ostatních příjemců, ale i zástupci poskytovatele (MŠMT) na straně druhé prezentovali svoje zkušenosti, představili svoje názory a zejména formulovali společně hlavní závěry jako doporučení pro nastavení budoucích pravidel pro implementaci evropských projektů v ČR.
 

Kdy a kde se konference bude konat?

Konference se bude konat ve čtvrtek 2. října 2014 v hotelu BEST WESTERN PREMIER International Brno.

 

Konferenci pořádá Masarykova univerzita pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Novinky

09.02.2015 13:37
Sborník z konference je ke stažení zde.
17.09.2014 09:59
Pro zájemce je po konferenci cca od 20:00 hodin připraveno filmové představení v univerzitním kině Scala. Promítán bude film "Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel". Více informací o filmu naleznete zde. Těšíme se na společně strávený příjemný kulturní večer.  
15.09.2014 10:05
Registrace na konferenci byla prodloužena do 21. 9. 2014, neváhejte a přihlaste se, je to poslední šance!
1 | 2 >>

Kontakt

Odbor pro rozvoj Ing. Tereza Šrámková
549 49 6144

Ing. Renata Danielová
549 49 5646
konferencesf2014@rect.muni.cz